Read the Official Description

"Ha nem úgy gondolja , hogy ügyfele, akkor egyáltalán nem hiszed" - a Jeck Welch híres üzletember szavai olyan benyomást keltenek a nemzetközi marketingszakértőnek, amelyet ma fel kell hívnunk. A marketing és az időigények fényében a marketing vezetőnek úgy kell gondolkodnia, mint egy ügyfél.

A felelősség és a szkepticizmus elvén alapuló marketingszakember olyan értékhálózatot hoz létre, amely összekapcsolja a nemzeti piacot a nemzetközi piaccal, és támogatja a kölcsönösen előnyös cserét.

Ennek megfelelően a program fő célja, hogy a nemzetközi piacon megszerzett ismeretekkel és tapasztalatokkal megkülönböztetett piackutatókat hozzon létre, és olyan gyakorlati készségekkel rendelkezzen, amelyek lehetővé teszik számára Grúzia és az egész kaukázusi térség gyors fejlődését, amely exportpotenciálokkal rendelkezik. A nemzetközi marketing szakemberei a XXI. Században a legnagyobb szellemi potenciál felhalmozása egy személyben, akik jól befolyásolhatják a nemzeti és a nemzetközi piacok és az egész gazdaság közötti hasznos kapcsolatokat, a nemzetközi kapcsolatok pozitív fejlődését.85219_Marketing_1.jpg

A tanulmány eredményeinek elérésének módszerei

A program keretében tervezett tanfolyamok oktatásának korszerűsített és korszerű módszereinek egyesítése garantálja a siker elérését.

A tanítási módszertan elsősorban a diákorientált tanítási módszereken alapul, és magában foglalja a tanulók motivációjának és felelősségérzetének növelését szolgáló technikákat. A diákorientált tanítási stratégia meglehetősen hatékony és tesztelt módszer egy hallgató fejlődésére. E módszer szerint a hallgató egyidejűleg a tudás és a menedzser központi szereplője. Egy professzort az elvnek kell vezérelnie:

"Tudásalapú és szabad, egyéni orientált gondolkodás kombinálva a csapatmunka elvével, amely biztosítja az új vezetők képzését". Az említett stratégia egy diákot motivál. Ő kezdetben rájön, hogy képes lesz felfedni a legjobb tulajdonságait a program keretében. A diákokat lenyűgözik a tudásalapú vitafórum, ahol a szabad gondolkodást ösztönzik. Ez az a nagyon társadalmi közeg, amelynek létrehozásában a nemzetközi marketing programjának megvalósítói és hallgatói törekszenek. Egy diáknak fontos csapat tagjává kell válnia, mivel a csapat egyetlen összehangolt egyesülése és az egyéni munka nagy sikernek bizonyulhat a modern marketing világában.

A program keretében tervezett tudományágak két módszert jelentenek: ismeretek és viták. Az említett módszerek fokozzák a hallgatók részvételét a tudás megvalósításának és észlelésének folyamatában, ami viszont növeli a hallgatók felelősségét a saját tudás irányításáért, fejlesztéséért és alkalmazásáért. Egy diáknak fel kell ismernie, hogy dinamikus akciók nélkül bármely elmélet, még egy nagyon hatékony, különösen a marketingben is csak a stagnálás és a hatékonyság hiányának garanciája.

Amint ezt a bölcsességet érzékelik, a hallgató megtanulja nemcsak hallgatni és passzívan megszerelni a tudást, hanem újraéleszteni és megérteni a siker elérésének fontosságát ismeretei megvalósításával. A hallgatónak meg kell értenie, hogy a nemzetközi marketing világában minden elmélet csak a gyakorlat kezdete, és próbálja elemezni a gyakorlatot.

A program végrehajtása során a következő oktatási módszerek kerülnek felhasználásra:

 • Könyvelési módszer;
 • Verbálisan beszélt módszer;
 • Bemutatási és demonstrációs módszer;
 • Írásos munkamódszer;
 • A viták / viták végrehajtásának módja;
 • Egyéni és csoportos munkamódszer;
 • Kooperatív tanítás;
 • Szerepjátékok;
 • Probléma alapú tanulás;
 • Magyarázó módszer;
 • Esettanulmány;
 • Elektronikus tanulási módszer;
 • Ötletelés;
 • Az empirikus kutatás módszereinek vizsgálata akcióorientált módszerrel;
 • Tapasztalat alapú tanítási módszer;
 • Társadalmi részvételi módszer.

A tanítási módszerek kiválasztása az adott fegyelem tartalmának és sajátosságainak figyelembevételével történik, ami az adott fegyelem tanterveiben tükröződik.85220_Marketing.jpg

Lehetőség a tanulmányok folytatására

A diploma a Master's Program jogosult folytatni tanulmányokat a felsőoktatási intézmények Grúzia vagy más országokban a Doctor's Program of Business Administration orientált a képzés a kutatók a következő szintre.

A nemzetközi marketing, a nemzetközi márkázás, a kínálat és a nemzetközi integrált marketingkommunikáció területén folytatódó tudományos kutatás komoly kilátást biztosít a diplomás számára.

A nemzetközi marketing területén szerzett világszintű egyetemi képzés, a tudományos képzést megvalósító nagyszámú egyetem és a híres professzorok sokasága, akik a vizsgált programot végrehajtó csapat kapcsolatot tartanak, indokolttá teszik annak megállapítását, hogy a nemzetközi tanulmányok folytatása esetén a marketing, a siker elérése nagymértékben garantált.

A programba való felvétel feltétele

A főiskolák vagy az azzal egyenértékű akadémiai végzettségű személyek bármilyen irányba / specialitásban jogosultak a

Nemzetközi Marketing Mesterképzési Programja az Általános Mestervizsga eredményei alapján, valamint az egyetemen végzett vizsgálatok és tesztek alapján.

A mesterképzési program hallgatói státuszának megszerzésének alapja az általános

A Nemzeti Vizsgaközpont által vezetett mesterképzések, belső és speciális nyelvvizsga-vizsgák az egyetemen. Az angol nyelvvizsga-bizonyítványt az angol nyelvtudás igazolását igazoló oklevelet bocsátja ki.

Az egyetem döntése alapján egy diák megkérdezhető ahelyett, hogy vizsgát tett volna egy szakterületen.

A Caucasus International University hallgatói státuszának megszerzésével az a személy köteles benyújtani az egyetemnek az alapképzést igazoló okiratot vagy azzal egyenértékű oklevelet, amíg egy személy a hatályos jogszabályokkal összhangban katonai szolgálatra szolgál. hogy egy személy katonai szolgálatra van letétbe helyezve.

A nemzetközi marketing mesterképzésen keresztül az egyetemi mobilitáson keresztül történő felvétel évente kétszer, az egyetem által meghatározott kötelező eljárások és szabályok betartásával, Grúzia Oktatási és Tudományügyi Minisztériuma által meghatározott időtartam alatt engedélyezett.

A mesterképzési programba való beiratkozás vagy a külföldi elismert felsőoktatási intézmény által történő átutalással történő felvétel a grúziai Oktatási és Tudományügyi Minisztérium döntése alapján történik.

Program taught in:
Angol
Last updated November 18, 2018
This course is Campus based
Start Date
aug. 2019
Duration
2 Év
Nappali
By locations
By date
Start Date
aug. 2019
Application deadline

aug. 2019

Location
Application deadline
End Date

CIU